Finessa Diëtistepraktijk

0472 372 787
info@finessa.be

5-61525-08-601

Voor (huis)artsen

We willen beiden hetzelfde: de bevolking gezonder maken.
Maar als arts heb je voor veel meer oog dan voor voeding.  Je bord ligt dus al vol genoeg.
Een goede samenwerking tussen arts en diëtist is essentieel om voeding en leefstijl in de preventie en behandeling van ziekten beter aan te pakken en mensen verantwoordelijk te maken voor hun eigen gezondheid. De meerwaarde van de diëtist wordt steeds meer erkend en benut.

Zeker in de eerste lijn: in het ziekenhuis heb je een heel dossier èn een behandelteam binnen handbereik maar binnen de eerste lijn zit de informatie meer versnipperd.
Verwijzing naar de diëtist op het juiste moment levert een belangrijke bijdrage aan de behandeling van je patiënt.  Nog steeds komen te weinig mensen te laat bij ons terecht terwijl het net onze taak in de eerste lijn is om dat gebrek aan persoonlijke omkadering (= leefstijlinterventies op vlak van voeding en beweging) in te vullen.  Hier werden we paramedisch voor opgeleid zodat elke zorgvrager bij ons in veilige handen is. 

Ook al zijn er al medische apps, toch is een persoonlijke relatie met je zorgverleners niet meteen vervangbaar. Een persoonlijke opvolging levert net veel voordelen op. 

Daarom is het belangrijk om de expertise van een diëtist in de preventie en behandeling van chronische ziekten (overgewicht, diabetes, hart- en vaatziekten, voedingsallergieën, CVA) goed te benutten en de patiënten te "empoweren" of te motiveren tot voedingstherapie: een consistente begeleiding op het vlak van voeding en een doorgedreven motivatie kunnen in belangrijke mate bijdragen tot gezondheidswinst. 

Zeker als je als arts voedingsproblemen herkent en mee bepaalt wie best benaderd wordt.
1 + 1 is meer dan 2.  Zeker als de drempel naar de diëtist verlaagd wordt zodat je patiënten het er niet bij laten als het hun in hun eentje onvoldoende lukt.

Als arts stel je een diagnose en motiveer je de cliënt. Dit geheugensteuntje maakt een gesprek over een gezonde levensstijl met je patiënt makkelijk.
Als diëtist stel ik een behandeldoel incl. een realistisch behandelplan en zorg ik voor de coaching en opvolging van de consultatiedoelen.
Wanneer patiënten zich aan gegeven richtlijnen kunnen houden, is een betere levenskwaliteit hier vaak het te verwachten resultaat van.

Dus: we kunnen er samen iets aan doen.

Belangrijke redenen voor doorverwijzing naar een eerstelijnsdiëtist zijn de verkorte ziekenhuisopnames, de toenemende veroudering van de bevolking en de prioritaire aandacht van ziekenhuizen voor gehospitaliseerde cliënten. 

In België is de gemiddelde BMI in de volwassen bevolking toegenomen: 45% van de bevolking tussen 3-64 jaar heeft een te hoge BMI.  Het is dus belangrijk oog te hebben voor preventie èn aanpak: 

 1. Het Wereld Kanker Onderzoeksfonds publiceerde in mei 2018 nieuwe richtlijnen ter preventie van kanker: Cancer Prevention Recommendations WCRF.jpg
  Feiten en fabels over voeding voor, tijdens en na kanker vind je hier.

 2. Bij prediabetes is er dan weer veel effect met intensieve voedings- en leefstijlinterventies te bereiken. Volgens de European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD) zou iedere patiënt met prediabetes begeleid moeten worden door een diëtist. Intensieve maar haalbare voedings- en leefstijlinterventies door diëtisten zijn effectief in het verminderen van de progressie tot type-2-diabetes bij prediabetes (58% minder risico op het ontwikkelen van type-2-diabetes). Daarnaast blijkt uit onderzoek dat deze voedingsinterventies ter preventie van type-2-diabetes kosteneffectief zijn.
  Alle patiënten met overgewicht moeten door hun arts op de hoogte gebracht worden van de voordelen van gewichtsverlies en worden aangemoedigd om deel te nemen aan een programma met intensieve leefstijlinterventie en eventueel voedselvervanging.

 3. Lees hier de recentste richtlijnen van Domus Medica en de ADA/EASD consensus voor de behandeling van DM type 2. Tot nu toe wordt diabetes voornamelijk behandeld met medicatie terwijl slimmer eten diverse voordelen biedt en de behandelkosten en gezondheidsrisico's kan verlagen. 

  Uit onderzoek blijkt dat de opvolging door een diëtist, tot betrouwbaar advies leidt, een aanpassing van voedings- of leefstijl, tot betere resultaten en een afname van klachten;
  Een aanpassing van het voedingspatroon keert chronische ziekten niet altijd om maar kan helpen de ziektelast te beperken. Ook blijven de kosten lager als een diëtist wordt ingeschakeld.

  Nieuw: Sterkste bewijs voor koolhydraatbeperkt dieet bij diabetes (mei 2019) en Langdurige remmissie van diabetes mellitus type 2 door intensief gewichtsverminderingsprogramma (juni 2019).

Je cliënten zijn van harte welkom om aan te leren wat zelfzorg betekent.

Ik ben niet de vingerwijzende "seut" die lekkere dingen verbiedt: ik ben een expert die meegaat met de huidige voedingstrends en mijn wetenschappelijke achtergrond en gezond verstand gebruik om na te gaan voor wie deze realistisch en haalbaar zijn.  
Ik ga na of voeding de ziekte beïnvloedt, welke voeding er (om medische redenen) nodig is en wat je cliënt anders kan eten om zijn ziekte beter te beheersen en er gezonde(re) levensjaren bij te krijgen:

 • Overgewicht:
  Wat je als arts al kan doen, vind je op eetexpert.be, thuisarts.nl, ebpnet.be en domusmedica.be.
  NIEUW: KCE kennisrapport over obesitaschirurgie.
  NIEUW: betere terugbetaling voor jongeren en kinderen met overgewicht vanaf 29 april 2019.
 • Diabetes wordt voor een beperkt deel veroorzaakt door ongezonde eetgewoonten. Verwijs patiënten door voor gepersonaliseerd voedingsadvies en een gewichtsvermindering van 5-10%.
  Ik leer patiënten de voeding te herkennen die hun gezondheid ondersteunt.
  Door deze in hun dagelijkse eetpatroon te integreren kunnen ze zich weer beter in hun vel voelen: met minder lichamelijke klachten, minder vermoeid en in staat tot regelmatige lichte fysieke activiteit.
  Betere terugbetalingen voor dieetadvies bij diabetes sinds 1 mei 2018.
 • bij spijsverteringsproblemen zoals maag-darmklachten (de ziekte van Crohn of IBS waarvoor het laag FODMAP-dieet geschikt is), coeliakie, diverticulose, leverklachten, galproblemen, nierproblemen zorg ik voor oplossingen zodat de klachten kunnen afnemen.
 • bij patiënten met te hoge cholesterolwaarden of een hart- of vaatziekte kan ook voeding een rol spelen.
 • bij het metabool syndroom is een geschikt dieet de eerste behandeling.
 • bij voedselallergieën en –intoleranties helpen de geschikte producten om een lekker, gevarieerd en evenwichtig menu samen te stellen.
 • na een ernstige ziekte, een ziekenhuisopname of operatie waarbij ondervoeding dreigt, leg ik uit hoe tekorten eenvoudig te voorkomen zijn.  Zo zijn patiënten voor of na een gastric bypass operatie zijn bij in goede handen. 

Alle dieetadviezen berusten op de wetenschappelijke aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad, de European Food Safety Authority (EFSA), de Diabetes liga, de Nederlandse richtlijnendatabank en andere rapporten van bevoegde nationale of internationale organisaties. 

Met de toestemming van de zorgvrager, bezorg ik via Mediris Multi een kort rapport met mijn waarnemingen in de anamnese, welke adviezen ik gaf en wat daarvan het resultaat is.

Als psychologische verwijzing nodig blijkt, adviseer ik de patiënt om hierover met de huisarts een gesprek aan te gaan om samen verdere hulp te zoeken.

Professioneel profiel

 • Klinisch Diëtist
 • Stafmedewerker bij de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten
 • Lid van de Diabetesliga
 • Lid van Eetexpert
 • Lid van de Coeliakievereniging
 • Lid van EFAD, de Europese diëtistenvereniging
 • Aangesloten bij het regionaal netwerk van diëtisten rond Leuven

Terugbetalingen

Informatie over de zorgsystemen en de voorzieningen in België vind je op de website van het RIZIV en/of de Diabetes Liga. 
Een verwijsbrief van de arts is in de meeste gevallen wel nodig.

Meer weten?

Raadpleeg hier de vernieuwde online Artsenwijzer Diëtetiek met handvaten voor de doorverwijzing naar de diëtist.

Wie informatie zoekt over het effect van voeding op de gezondheid, vindt veel maar ook tegenstrijdigheden. Zelfs in wetenschappelijke tijdschriften.  Wie thuis is in wetenschappelijk onderzoek, verbaast zich hier niet over. Waarop letten als je onderzoeksresultaten leest en interpreteert?  Hier vind je een beknopte handleiding.

www.voedinguitgedokterd.be

www.eetexpert.be

www.bewegenopverwijzing.be

www.domusmedica.be/gezondheidsgids

Kunstmatige zoetstoffen op lange termijn schadelijk voor hart en metabolisme? 

Dit zijn de eerste officiële gezondheidsapps