Finessa Diëtistepraktijk

0472 372 787
info@finessa.be

Voor (huis)artsen

Een goede samenwerking tussen arts en diëtist is essentieel om voeding en leefstijl in de preventie en behandeling van ziekten beter aan te pakken en mensen verantwoordelijk te maken voor hun eigen gezondheid.

Zeker in de eerste lijn: in het ziekenhuis heb je een heel dossier èn een behandelteam binnen handbereik maar binnen de eerste lijn zit de informatie meer versnipperd.
Toch komen nog steeds te weinig patiënten te laat bij de diëtist terecht, of het nu in preventie is of voor dieetadvies bij medische aandoeningen. Terwijl het net de taak van een diëtist in de eerste lijn is om dat gebrek aan omkadering in te vullen.
De arts stelt de diagnose en motiveert de patiënt.  De diëtist stelt het dieetadvies op en zorgt voor de opvolgingsconsultaties.


Patiënten hebben anno 2018 best belangstelling voor gezondheidseducatie of voedings- en leefstijladvies maar (huis)artsen ontbreekt het vaak aan tijd om voldoende op de persoonlijke vragen van de patiënt in te gaan en consultatiedoelen op te volgen.

De diëtist heeft de ruimte en wetenschappelijke kennis om de gegevens toe te lichten.  Een persoonlijke planning levert net veel voordelen op als ze vergeleken wordt met gewone zorg. 
Daarom is het belangrijk om de expertise van een diëtist in de preventie en behandeling van chronische ziekten (diabetes, hart- en vaatziekten, CVA) goed te benutten: een consistente begeleiding op het vlak van voeding en een doorgedreven motivatie kunnen in belangrijke mate bijdragen tot gezondheidswinst. 

Zeker als de arts voedingsproblemen herkent en mee bepaalt wie best benaderd wordt. 1 + 1 is meer dan 2.

De beperkte terugbetaling van de diëtist door het RIZIV kan voor sommige patiënten aanvankelijk een drempel zijn maar sinds 1 mei 2018 is er een betere tegemoetkoming voorzien voor een aantal consultaties bij de diëtist in het kader van diabetes

Dus: we kunnen er samen iets aan doen.

Belangrijke redenen voor doorverwijzing naar een eerstelijnsdiëtist zijn de verkorte ziekenhuisopnames, de toenemende veroudering van de bevolking en de prioritaire aandacht van ziekenhuizen voor gehospitaliseerde patiënten. 

In België is de gemiddelde BMI in de volwassen bevolking toegenomen: 45% van de bevolking tussen 3-64 jaar heeft een te hoge BMI.  Het is dus belangrijk oog te hebben voor preventie èn aanpak: 

 1. Het Wereld Kanker Onderzoeksfonds publiceerde in mei 2018 nieuwe richtlijnen ter preventie van kanker:
  Cancer Prevention Recommendations WCRF.jpg

 2. Bij prediabetes is er dan weer veel effect met intensieve voedings- en leefstijlinterventies te bereiken. Volgens de European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD) zou iedere patiënt met prediabetes begeleid moeten worden door een diëtist. Intensieve maar haalbare voedings- en leefstijlinterventies door diëtisten zijn effectief in het verminderen van de progressie tot type-2-diabetes bij prediabetes (58% minder risico op het ontwikkelen van type-2-diabetes). Daarnaast blijkt uit onderzoek dat deze voedingsinterventies ter preventie van type-2-diabetes kosteneffectief zijn.

Wist je dat 1 op 12 volwassen Belgen diabetes heeft?
Toch wijst onderzoek uit dat slechts 9% van de diabetespatiënten op dit ogenblik doorverwezen worden voor dieetadvies.
Terwijl er via voeding en lichaamsbeweging ook heel wat kan gedaan worden om het gewicht, de bloedglucosewaarden, de bloeddruk, de cholesterol en de HBA1C op termijn binnen aanvaardbare grenzen te houden. En zo de invloed van acute en chronische complicaties op de levenskwaliteit te beperken.

Lees hier de recentste richtlijnen van Domus Medica voor de behandeling van DM type 2.
Tot nu toe wordt diabetes voornamelijk behandeld met medicatie terwijl slimmer eten diverse voordelen biedt en de behandelkosten en gezondheidsrisico's kan verlagen. 

Uit onderzoek blijkt dat patiënten die door een diëtist worden opgevolgd, betrouwbaar advies krijgen en hun voedings- of leefstijl aanpassen, betere resultaten boeken en hun klachten zien afnemen. Een aanpassing van het voedingspatroon keert chronische ziekten niet om maar kan helpen de ziektelast te beperken. Ook blijven de kosten lager als een diëtist wordt ingeschakeld.

Je patiënten zijn bij mij van harte welkom om hen aan te leren wat zelfzorg betekent.

Ik ben niet de vingerwijzende "seut" die lekkere dingen verbied: ik ben een expert die meegaat met de huidige voedingstrends, maar mijn wetenschappelijke achtergrond en gezond verstand gebruik om na te gaan voor wie deze realistisch en haalbaar zijn.  
Ik ga na of voeding de ziekte beïnvloedt, welke voeding er (om medische redenen) nodig is en wat je patiënt anders kan eten om zijn ziekte beter te beheersen en er gezonde(re) levensjaren bij te krijgen:

 • Overgewicht:
  Wat je als arts al kan doen, vind je op eetexpert.be, thuisarts.nl, ebpnet.be en domusmedica.be.
 • Diabetes wordt voor een beperkt deel veroorzaakt door ongezonde eetgewoonten.
  Ik leer patiënten de voeding te herkennen die hun gezondheid ondersteunt.
  En hoe ze door deze in hun dagelijkse eetpatroon te integreren zich weer beter in hun vel kunnen voelen: met minder lichamelijke klachten, minder vermoeid en in staat tot regelmatige lichte fysieke activiteit.

  Diabetici met een zorgmodel of voortraject (de vroegere diabetespas) die door de huisarts jaarlijks worden opgevolgd hebben recht op terugbetaling van 2 individuele dieetconsultaties bij de diëtist per jaar. Een subdoelgroep heeft zelfs recht 4 volledig terugbetaalde consultaties bij een zorgverlener naar keuze (met een medisch voorschrift 102852 voor een individuele sessie in het kader van het voortraject)  
  NIEUW: betere terugbetalingen voor dieetadvies bij diabetes vanaf 1 mei 2018.
 • bij spijsverteringsproblemen zoals maag-darmklachten (de ziekte van Crohn of IBS waarvoor het laag FODMAP-dieet geschikt is), coeliakie, diverticulose, leverklachten, galproblemen, nierproblemen zorg ik voor oplossingen zodat de klachten kunnen afnemen.
 • bij patiënten met te hoge cholesterolwaarden of een hart- of vaatziekte kan ook voeding een rol spelen.
 • bij het metabool syndroom is een geschikt dieet de eerste behandeling.
 • bij voedselallergieën en –intoleranties helpen de geschikte producten om een lekker, gevarieerd en evenwichtig menu samen te stellen.
 • na een ernstige ziekte, een ziekenhuisopname of operatie waarbij ondervoeding dreigt, leg ik uit hoe tekorten eenvoudig te voorkomen zijn.  Zo zijn patiënten voor of na een gastric bypass operatie zijn bij in goede handen. 

Mijn dieetadviezen berusten op de wetenschappelijke aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad, de European Food Safety Authority (EFSA), de Nederlandse richtlijnendatabank en andere rapporten van bevoegde nationale of internationale organisaties. 

Met de toestemming van de zorgvrager, bezorg ik enkele korte verslagen met relevante informatie (diagnose, klachten, aanwezige risicofactoren, eerste bevindingen, geformuleerde doelen en adviezen, de begeleidingsduur en frequentie en wat daarvan het resultaat is) over de lopende behandeling. Hiervoor maak ik gebruik van Mediris Multi waardoor de communicatie veilig is.

Als psychologische verwijzing nodig lijkt, adviseer ik de patiënt om hierover met de huisarts een gesprek aan te gaan om samen verdere hulp te zoeken.

Professioneel profiel

 • Klinisch Diëtist
 • Stafmedewerker bij de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten (sinds 2016)
 • Lid van de Diabetesliga
 • Lid van Eetexpert
 • Lid van de Coeliakievereniging
 • Lid van EFAD, de Europese diëtistenvereniging
 • Aangesloten bij het regionaal netwerk van diëtisten rond het H. Hartziekenhuis

Terugbetalingen

Elke mutualiteit voorziet in de terugbetaling van de consultaties bij een diëtist. Een verwijsbrief van de arts is niet altijd nodig. Patiënten vinden alle info op de website van de mutualiteit.
Voor sommige dieetconsultaties is er een extra vergoeding voorzien door het RIZIV. Bel mij voor meer informatie.

Meer weten?

De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) geeft met de vernieuwde online Artsenwijzer Diëtetiek handvaten voor de doorverwijzing van patiënten naar de diëtist.

Wie informatie zoekt over het effect van voeding op de gezondheid, vindt veel maar ook tegenstrijdigheden. Zelfs in wetenschappelijke tijdschriften.  Wie thuis is in wetenschappelijk onderzoek, verbaast zich hier niet over. Waarop letten als je onderzoeksresultaten leest en interpreteert?  Hier vind je een beknopte handleiding.

www.voedinguitgedokterd.be

www.eetexpert.be

www.bewegenopverwijzing.be

www.domusmedica.be/gezondheidsgids

Kunstmatige zoetstoffen op lange termijn schadelijk voor hart en metabolisme?