Finessa Diëtistepraktijk

0472 372 787
info@finessa.be

Voor (huis)artsen

Een goede samenwerking tussen arts en diëtist is essentieel om voeding en leefstijl in de preventie en behandeling van ziekten beter aan te pakken en mensen verantwoordelijk te maken voor hun eigen gezondheid.

Patiënten hebben best belangstelling voor gezondheidseducatie of voedings- en leefstijladvies maar (huis)artsen ontbreekt het vaak aan tijd om voldoende op de persoonlijke vragen van de patiënt in te gaan en consultatiedoelen op te volgen. Daarom is het belangrijk om de expertise van een diëtist in de behandeling van chronische ziekten beter te benutten dan nu het geval is. Voeding kan in belangrijke mate bijdragen tot gezondheidswinst.  

Daar kunnen we samen iets aan doen

Belangrijke redenen voor doorverwijzing naar een eerstelijnsdiëtist zijn de verkorte ziekenhuisopnames, de toenemende veroudering van de bevolking en de prioritaire aandacht van ziekenhuizen voor gehospitaliseerde patiënten. 

In België is de gemiddelde BMI in de volwassen bevolking toegenomen: 45% van de bevolking tussen 3-64 jaar heeft een te hoge BMI.  

Bij prediabetes is veel effect met intensieve voedings- en leefstijlinterventies te bereiken. Volgens de European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD) zou iedere patiënt met prediabetes begeleid moeten worden door een diëtist. Intensieve maar haalbare voedings- en leefstijlinterventies door diëtisten zijn effectief in het verminderen van de progressie tot type-2-diabetes bij prediabetes (58% minder risico op het ontwikkelen van type-2-diabetes). Daarnaast blijkt uit onderzoek dat deze voedingsinterventies ter preventie van type-2-diabetes kosteneffectief zijn.

Wist je dat 1 op 12 volwassen Belgen diabetes heeft?  Toch wijst onderzoek uit dat slechts 9% van de diabetespatiënten op dit ogenblik doorverwezen worden voor dieetadvies.  Terwijl er via voeding en lichaamsbeweging ook heel wat kan gedaan worden om het gewicht, de bloedglucosewaarden, de bloeddruk, de cholesterol en de HBA1C binnen aanvaardbare grenzen te houden. En zo de invloed van acute en chronische complicaties op de levenskwaliteit te beperken.

Tot nu toe wordt diabetes voornamelijk behandeld met medicatie terwijl slimmer eten diverse voordelen biedt en de behandelkosten en gezondheidsrisico's kan verlagen. 

Uit onderzoek blijkt dat patiënten die door een diëtist worden opgevolgd, betrouwbaar advies krijgen en hun voedings- of leefstijl aanpassen, betere resultaten boeken en hun klachten zien afnemen. Een aanpassing van het voedingspatroon keert chronische ziekten niet om maar kan helpen de ziektelast te beperken. Ook blijven de kosten lager als een diëtist wordt ingeschakeld.

Je patiënten zijn bij mij van harte welkom.
Ik ga na of voeding de ziekte beïnvloedt, welke voeding er (om medische redenen) nodig is en wat je patiënt anders kan eten om zijn ziekte beter te beheersen en er gezonde(re) levensjaren bij te krijgen:

 • Diabetes wordt voor een beperkt deel veroorzaakt door ongezonde eetgewoonten.
  Ik leer patiënten de voeding te herkennen die hun gezondheid ondersteunt en deze in hun dagelijkse eetpatroon te integreren zodat ze genieten van het eten.
  Diabetici met een zorgmodel of voortraject (de vroegere diabetespas) die door de huisarts jaarlijks worden opgevolgd hebben recht op terugbetaling van 2 individuele dieetconsultaties bij de diëtist per jaar. 
  NIEUW: betere terugbetalingen voor dieetadvies bij diabetes vanaf 1 mei 2018.
 • bij spijsverteringsproblemen zoals maag-darmklachten (de ziekte van Crohn of IBS waarvoor het laag FODMAP-dieet geschikt is), coeliakie, diverticulose, leverklachten, galproblemen, nierproblemen zorg ik voor oplossingen zodat de klachten kunnen afnemen.
 • bij patiënten met te hoge cholesterolwaarden of een hart- of vaatziekte kan ook voeding een rol spelen.
 • bij het metabool syndroom is een geschikt dieet de eerste behandeling.
 • bij voedselallergieën en –intoleranties helpen de geschikte producten om een lekker, gevarieerd en evenwichtig menu samen te stellen.
 • na een ernstige ziekte, een ziekenhuisopname of operatie waarbij ondervoeding dreigt, leg ik uit hoe tekorten eenvoudig te voorkomen zijn.

Dieetadviezen berusten op de wetenschappelijke aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad, de European Food Safety Authority (EFSA), de Nederlandse richtlijnendatabank en andere rapporten van bevoegde nationale of internationale organisaties.

Met de toestemming van de zorgvrager, bezorg ik je graag enkele korte verslagen met relevante informatie (eerste bevindingen, geformuleerde doelen en adviezen, de begeleidingsduur en frequentie en wat daarvan het resultaat is) over de lopende behandeling. Hiervoor maak ik gebruik van Mediris Multi waarmee ik beveiligd kan communiceren.

Als psychologische verwijzing nodig lijkt, adviseer ik de patiënt om hierover met de huisarts een gesprek aan te gaan om samen verdere hulp te zoeken.

Professioneel profiel

 • Klinisch Diëtist
 • Coördinator van de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten
 • Lid van de Diabetesliga
 • Lid van Eetexpert
 • Lid van de Coeliakievereniging

Terugbetaling

Elke mutualiteit voorziet terugbetaling van de consultaties bij een diëtist. Een verwijsbrief van de arts is niet altijd nodig. Patiënten vinden alle info op de website van de mutualiteit.
Voor sommige dieetconsultaties is er een extra vergoeding door het RIZIV.

Meer weten?

De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) geeft met de vernieuwde online Artsenwijzer Diëtetiek handvaten voor de doorverwijzing van patiënten naar de diëtist.

Wie informatie zoekt over het effect van voeding op de gezondheid, vindt veel maar ook tegenstrijdigheden. Zelfs in wetenschappelijke tijdschriften.  Wie thuis is in wetenschappelijk onderzoek, verbaast zich hier niet over. Waarop letten als je onderzoeksresultaten leest en interpreteert?  Hier vind je een beknopte handleiding.

www.voedinguitgedokterd.be

www.eetexpert.be

www.bewegenopverwijzing.be

www.domusmedica.be/gezondheidsgids